Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Khám Thiện Mỹ Sài Gòn

Điện thoại: 0825 345 115

Email: kimhoadakha356983@gmail.com

Địa chỉ: 842 TL43 Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

www : phongkhamdkthienmysaigon.com

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI